Skip to main content

Mobility after the COVID-19 crisis

  • June 2, 2020

The study by the MOBI research group about the mobility behavior before, during and – the perspectives on – after the lock-down in Belgium is finished. The results show that especially the bicycle, and in particular the electric bicycle, is gaining popularity. The public transport experienced a major drop.

Prof. Cathy Macharis says “deze crisis kan een kantelpunt worden naar een duurzamer mobiliteitssysteem.  Drie kwart van de respondenten geeft ook aan dat deze crisis een goede opportuniteit is om het beleid inzake mobiliteit en openbare ruimte te veranderen. 60% van de respondenten is akkoord met het geven van meer ruimte aan voetgangers en fietsers ten koste van wagens, 25%  is daar expliciet tegen. Ook betuigt 50% steun voor het afsluiten van schoolomgevingen voor wagens voor en na schooltijd, terwijl 1 op 3 hiertegen is. De helft van de respondenten is overtuigd dat een duurzamer mobiliteitssysteem zal helpen om de globale klimaatdoelstellingen te halen.”

Find the results here!

Read more on Het Nieuwsblad