Skip to main content

Working 9 to 5

Werk mee aan VUB-onderzoek naar Werkbaar Werk

Op 13 juni organiseert de VUB een netwerkevent over werkbaar werk. Vier arbeidssociologen stellen er kort hun meest recente onderzoeksresultaten voor, waarna je kunt deelnemen aan een van de rondetafelgesprekken. Hiervoor zijn we op zoek naar bedrijven, organisaties, werknemers en zelfstandigen die hun ervaringen willen delen over een van de volgende onderwerpen:

Working 9 to 5? Verkorte werkweek 

Francisca Mullens is doctoraatsonderzoeker en onderzoekt de impact van een organisatiebrede arbeidstijdverkorting op het werk- en privéleven van werknemers aan de hand van een eenjarig experiment in een feministische organisatie in België. 

In het Verenigd Koninkrijk, de VS, Canada en Ierland experimenteerden bedrijven al op grotere schaal met de vierdagenwerkweek. Voor haar onderzoek is Francisca Mullens op zoek naar bedrijven, beleidsmensen, vakbonden… voor een open gesprek. Wat zou jou als werkgever kunnen overhalen, of wat houdt je tegen om met een verkorte werkweek te beginnen?

Compassievolle werkplekken

Deborah De Moortel is post-doconderzoeker. Ze doet onderzoek naar gender en sociale ongelijkheden op de arbeidsmarkt en in de geestelijke gezondheid, vanuit een interdisciplinaire benadering en vanuit een internationaal perspectief. Haar huidige onderzoeksinteresses omvatten de ontwikkeling van Compassionate Workplaces en het ondersteunen van diversiteit op de werkvloer.

Hoe kan een werkplek compassievol zijn voor haar werknemers? Hoe verlicht een werkplek het persoonlijke leed van een werknemer en welke factoren spelen hierin een rol? Voor haar onderzoek is Deborah op zoek naar (1) werknemers of werkgevers die best practices willen delen, (2) bedrijven die bereid zijn deel te nemen aan een casestudie of (3) die willen meewerken aan een pilootproject.

Zelfstandigen en mentaal welzijn

Jessie Gevaert is doctoraatsonderzoeker en doet onderzoek naar zelfstandig ondernemerschap en mentaal welzijn. Daarnaast heeft ze meegewerkt aan verschillende nationale en internationale onderzoeksprojecten rond niet-standaardwerk, digitalisering, arbeidsomstandigheden en (werkgerelateerd) mentaal welzijn.

Voor de netwerkingsessie zoekt Jessie Gevaert zelfstandigen en beleidsmakers om mee na te denken over de volgende vragen: (1) Wat zijn de good and bad practices van zelfstandig ondernemerschap vanuit een welzijnsperspectief? (2) Welke kennis is nodig om o.a. het mentaal welzijn en werkomstandigheden van zelfstandigen aan te pakken? Over welke thema’s bestaan nog veel vragen? (3) Welke oplossingen kunnen we ons inbeelden die slecht mentaal welzijn en nadelige arbeidskwaliteit bij zelfstandigen zouden kunnen aanpakken? En (4) Is er vraag naar tools en interventies voor het verbeteren van mentaal welzijn bij zelfstandigen, en hoe kunnen we deze implementeren?

Hybride werkvormen

Karen Van Aerden is arbeidssociologe. Voor haar postdoctoraal onderzoek focust ze op kwaliteit van werkgelegenheid, gezondheid en welzijn van werknemers, nieuwe vormen van werkgelegenheid, de digitalisering van de wereld van het werk en nieuwe manieren van werken, zoals ICT-gebaseerd hybride werken. 

Sinds de uitbraak van de coronapandemie zijn hybride werkvormen een belangrijke plaats gaan innemen in het leven van veel bedrijven en (groepen van) werknemers. Karen Van Aerden onderzoekt welke voor- en nadelen hybride werkvormen hebben op de werk- en thuissituatie, en welke risico’s eraan verbonden zijn. Voor het netwerkevent van 13 juni zoekt Karen (1) bedrijven of organisaties die hun ervaringen rond hybride werk willen delen en (2) personen of organisaties die wetenschappelijk expertise onderzoek hebben verricht naar dit thema.

 

Programma

13:00: onthaal met koffie/thee. 
13:30: Presentaties door Deborah De Moortel, Francesca Mullens, Jessie Gevaert en Karen Van Aerden en vier praktijkvoorbeelden.
14:30: Q&A
15:00: Pauze
15:20: Vier ronde tafels van max. 12 deelnemers.
16:30: Round-up en feedback
17:00: Receptie

Deelname is gratis en de plaatsen zijn beperkt. 

Meer info? Contacteer Jessica Hekking
Deelnemen? Vul dit formulier in
 

Location

U-Residence
Boulevard General Jacques 271
1050 Elsene
Belgium
13 June 2023 from 13:00 to 17:00 Add to personal calendar

Organised by Jessica Hekking